Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich

Zmień język

plcsendeuk

Starostwo Powiatowe

TWRP - Wszechnica Konecka

PFRON - o. Kielce

PRACOWNIE

WTZ w Końskich
Opublikowano: wtorek, 31 październik 2017 09:42

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Założeniem programu pracy uczestników tej pracowni jest rozwijanie i doskonalenie posiadanych umiejętności muzycznych oraz nauka podstaw obsługi komputera .Ponadto uczestnicy wykonują szereg różnych prac plastycznych. Współtworzą także zespół artystyczny ARABESKA. Przez lata istnienia zespół reprezentuje WTZ na wielu przeglądach twórczości artystycznej zdobywając nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale nade wszystko sympatię publiczności. Wśród wielu sukcesów zespołowi najwięcej radości przyniosło zajęcie drugiego miejsca w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2004. które zaowocowało nawiązaniem współpracy z fundacją Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO Repertuar grupy jest bardzo szeroki: piosenka, recytacja, taniec, spektakle teatralne, programy kabaretowe i muzyczne .Skład grupy uzależniony jest od rodzaju prezentacji i zmienia się zależnie od potrzeb i predyspozycji uczestników.

 

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) ends here -->

WTZ w Końskich
Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2017 20:48

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Głównym celem zajęć w pracowni jest nauka posługiwania się narzędziami ogrodniczymi,  poznawanie zasad hodowli roślin doniczkowych i ogrodowych, opanowanie czynności związanych z pracami porządkowymi. Uczestnicy zdobywają te umiejętności poprzez  zagospodarowanie terenu wokół WTZ. Uzupełnieniem wyżej wymienionych form terapii są wycieczki po okolicy  rozbudzające zainteresowania  turystyczno – krajoznawcze, wyczulające na piękno przyrody i ochronę środowiska naturalnego, zajęcia plastyczne służące doskonaleniu sprawności manualnej, rozwoju percepcji, wyobraźni i samodzielności twórczej. Prace wykonywane przez uczestników takie jak; stroiki świąteczne, obrazy ze skóry, gobeliny ze sznurka sizalowego,  są sprzedawane w ramach aukcji. 

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) ends here -->

WTZ w Końskich
Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2017 14:25

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ZARADNOŚCI OSOBISTEJ

W ramach terapii zajęciowej rozwijają oni swoje umiejętności manualne oraz zaradność życiową, ucząc się sporządzania prostych posiłków, obsługi podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wykonywania czynności porządkowych.

Wyśmienita jajecznica z 30 jaj to specjalność naszej kuchni, ale i zupy też są smaczne…mały grill na świeżym powietrzu…proszę bardzo!

 

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) ends here -->

WTZ w Końskich
Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2017 20:17

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

W ramach terapii zajęciowej  wykonujemy :  prace plastyczne, wyszywanie, wyklejanie, szycie ręczne, prace porządkowe. Plan pracy dostosowany jest do sprawności manualnej, stanu zdrowia i możliwości uczestnika  Powstaje wiele pięknych prac, które oprawione samodzielnie przez uczestników  trafiają na aukcję a tam cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zajęcia mają na celu wyrobienie poczucia estetyki, naukę dokładności, wytrwałości w wykonywaniu określonej pracy i odpowiedzialności.

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) ends here -->

WTZ w Końskich
Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2017 14:06

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Prowadzone zajęcia umożliwiają poznanie różnorodnych technik rysunkowych /ołówek, tusz, węgiel /, malarskich /akwarela, tempera ,pastel, witraż/ oraz z zakresu rzeźby i ceramiki.

W ramach zajęć uczestnicy pracują samodzielnie lub korzystają z pomocy instruktora w stopniu zależnym od umiejętności i rodzaju niepełnosprawności .Taki sposób pracy rozwija nie tylko sprawność manualną ale także zdolność planowania i kreatywnego myślenia.

Efekty swoich starań uczestnicy prezentują w formie wystaw , przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych i innych imprez o charakterze integracyjnym organizowanych przez M-GDK, szkoły, Starostwo Powiatowe w Końskich i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery Pro" Plugin (v3.0.4) ends here -->