Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich

Pracownia przyrodnicza

Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2017 20:48
WTZ w Końskich

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Głównym celem zajęć w pracowni jest nauka posługiwania się narzędziami ogrodniczymi,  poznawanie zasad hodowli roślin doniczkowych i ogrodowych, opanowanie czynności związanych z pracami porządkowymi. Uczestnicy zdobywają te umiejętności poprzez  zagospodarowanie terenu wokół WTZ. Uzupełnieniem wyżej wymienionych form terapii są wycieczki po okolicy  rozbudzające zainteresowania  turystyczno – krajoznawcze, wyczulające na piękno przyrody i ochronę środowiska naturalnego, zajęcia plastyczne służące doskonaleniu sprawności manualnej, rozwoju percepcji, wyobraźni i samodzielności twórczej. Prace wykonywane przez uczestników takie jak; stroiki świąteczne, obrazy ze skóry, gobeliny ze sznurka sizalowego,  są sprzedawane w ramach aukcji. 

Kategoria: