Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich

WTZ w Końskich

Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2017 11:57
WTZ w Końskich

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w 1996 roku. Od 1.09.2013 roku Jednostką prowadzącą Warsztat jest Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu - WSZECHNICA KONECKA. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, w której uczestnik przebywa do 7 godzin dziennie. Obejmujemy opieką 30 uczestników.

   

Wiodącymi schorzeniami są:
- schorzenia narządu ruchu
- upośledzenie narządu ruchu
- choroby psychiczne

Celem warsztatu jest podejmowanie różnych działań skierowanych na osoby niepełnosprawne na ich aktywizację, wzmacnianie samodzielności.
Zatrudnieni instruktorzy pomagają pokonywać ich niepełnosprawność, w osiąganiu tego co jest możliwe na danym poziomie funkcjonowania intelektualnego i ruchowego, nabywania umiejętności integracji ze społeczeństwem.
Wspieramy rozwój każdego uczestnika, poprzez objęcie go indywidualnym programem rehabilitacji, zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczną, rehabilitacyjną i medyczna.

Działamy w 6 pracowniach :
1. plastyczna
2. przyrodnicza
3. artystyczna
4. komputerowa
5. gospodarstwa domowego
6. rehabilitacyjna

Uczestnicy w poszczególnych pracowniach realizują swoje pomysły i rozwijają zainteresowania.
Rehabilitacja ruchowa – głównym celem jest podnoszenie sprawności fizycznej, jak również utrzymanie jej na najwyższym możliwe poziomie.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji ruchowej odbywa się zgodnie z planem i zaleceniami lekarza rehabilitacji.

Barbara Zbylut
Kierownik WTZ w Końskich

Kategoria: