Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich

WTZ w Końskich

Opublikowano: wtorek, 31 październik 2017 11:42
WTZ w Końskich

10.02.2017

W dniu 10 lutego w obecności Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Andrzeja Michalskiego, Starosty Koneckiego - Bogdana Sobonia oraz władz Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” Szymona Białego i Moniki Plaskoty miało miejsce uroczyste przekazanie nowego i wygodnego samochodu dla naszej placówki, zakupionego w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”.

Kategoria: