Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich

WTZ w Końskich

Opublikowano: wtorek, 31 październik 2017 10:33
WTZ w Końskich

31.05.2016

W dniach 30-31 maja 2016 roku Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” realizowała zadanie pn. „Kolory bez barier”.
Było to zadanie na rzecz osób niepełnosprawnych, adresowane do podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej, a także do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego.
Zaproszenie do projektu przyjęli:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.
Projekt miał formę warsztatów plastycznych, które odbywały się pod merytoryczną opieką Adama Kubki.
Realizacja zadania poprzedzona była wizytą studyjną w Warsztacie. Miało to na celu zapoznanie uczestników projektu z nasza placówką oraz problematyką osób niepełnosprawnych. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na twórczy potencjał drzemiący w naszych podopiecznych, którzy tworzą niepowtarzalne dzieła.
Pokłosiem projektu będzie wystawa 10 lipca 2016 roku podczas „Kuźnic Koneckich” w Sielpi.
W projekcie uczestniczyło ponad 30 osób. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, w związku z czym zaplanowano kolejne zajęcia integracyjne – pierwsze już we wrześniu br.

Kategoria: